Thời Sự Buổi Trưa - 04/12/2017 .

  • Length: 25:20 minutes (23.2 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Hoang Tin,Mong Lan,Kim Thoa .