Tài Chánh & Địa Ốc - lúc 3 giờ trưa thứ Ba mỗi tháng 1 lần - June 11