Tạp Ghi Cuối Tuần - Oct 09, 2010

  • Length: 9:10 minutes (8.39 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vũ Thanh Thủy & Dương Phục