Tạp Ghi Cuối Tuần - July 17, 2010

  • Length: 13:10 minutes (12.06 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

Vũ Thanh Thủy & Dương Phục