Tạp Ghi Cuối Tuần - Dec 25, 2010

  • Length: 15:52 minutes (14.53 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Dương Phục & Vũ Thanh Thủy