Tạp Ghi Cuối Tuần - Dec 18, 2010

  • Length: 8:56 minutes (8.18 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Vũ Thanh Thủy & Dương Phục