Phong Trào Hưng Ca .Chủ Nhật Sep-26-2010 .(Phần 1) .

  • Length: 27:08 minutes (24.85 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
PTHCVN :Việt Phương,Lam Ngọc .