Nhãn Khoa Thường Thức - phần kết lúc 6:30PM chiều thứ Tư mỗi tháng 1 lần - June 17