Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 6:30PM chiều thứ Tư mỗi tháng 1 lần - June 17

BS Nhãn Khoa Lê Thị Huyền