Nhãn Khoa Thường Thức - lúc 3 giờ trưa thứ Năm Apr 23

BS Lê Thị Huyền phụ trách