Nhạc Tình Thế Giới: Gọi Thầm Tên Anh

Nghệ sĩ Mộng Lan & Trọng Nghiã thực hiện