Nhạc Tình Thế Giới: Đặc Biệt mùa Vu Lan

Nghệ sĩ Mộng Lan & Trọng Nghiã phụ trách