NCTY: Lives Show Ngọc Huyền 25 năm Nghệ Thuật - Aug 14, 2010 tại Garland

  • Length: 1:20 minutes (1.22 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

n/a