Mỗi Tuần Một Sáng Tác: Đêm Đông

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan