Mỗi Tuần Một Sáng Tác: Dư Âm

  • Length: 10:36 minutes (14.4 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 189Kbps (VBR)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện