Mỗi Tuần Một Sáng Tác: Cô Đơn

  • Length: 20:01 minutes (27.73 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 193Kbps (VBR)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện