Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Xôi Khúc - 12/10/2017 .

  • Length: 50:15 minutes (46.01 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
PT=Bac Tu .