Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Lẩu Thái - 08/13/2017 .

  • Length: 50:21 minutes (46.1 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
P/T = Bac Tu .