Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = Giò Lụa Huế - 08/20/2017 .

  • Length: 46:37 minutes (42.68 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
P/T = Bac Tu .