Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 02/04/2018 .

  • Length: 52:01 minutes (47.63 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Bò Kho .
HT,NQ& Thính Gỉa .