Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 01/28/2018 .

  • Length: 52:43 minutes (48.26 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
- Miến Gà Măng Khô / Bò Nhúng Dấm .
HT,NQ & thinh gia .