Gia Chánh - Bếp Sài Gòn = 01/21/2018 .

  • Length: 56:37 minutes (51.84 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
- Sườn Rim Mật Ong/Chạo Tôm/Nui Xào Bò/Xôi Đậu Phộng .
P/T = Hoang Tin .