Đoản Khúc cho Tình Yêu: Một Mình Trong Đêm

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện