Đoản Khúc cho Tình Yêu: Mưa Chiều Hoàng Hôn

Nghệ sĩ Mộng Lan & Trọng Nghiã thực hiện