Đoản Khúc cho Tình Yêu: Khi Ta Còn Yêu Nhau

Nghệ sĩ Trọng Nghiã và Mộng Lan thực hiện