Đoản Khúc cho Tình Yêu: Giọt Nắng Bên Thềm

Trọng Nghiã & Mộng Lan