Đọc Truyện : Hồi Ký Buồn .

  • Length: 23:41 minutes (21.69 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
T/G : Trong Le Au Duong .
Dien Doc : Hoang Tin .