CT Từ Cánh Đồng Mây: Tiến sĩ Trần Nhơn- 11/25/2017

  • Length: 55:11 minutes (50.53 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.