Công Giáo: PV LM Tuấn Hoàng về buổi gây quỹ May 03 tại Kowloon Rest Arlington lúc 6 giờ chiều Apr 29

Phỏng vấn LM Trịnh Tuấn Hoàng và anh Liêm Trần về bữa cơm thân mật gây quỹ giúp tẻ mồ côi khuyết tật Việt Nam & Trẻ em VN tha hương ở Cambodia.