Chương Trình Phong Trào Hưng Ca Việt Nam ,Oct-31-2010 (Phần 1 ) .

  • Length: 21:51 minutes (20 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
Phụ Trách :Việt Phương , Lam Ngọc .