Chương Trình Phong Trào Hưng Ca , July-25-2010 .(phần kết) .

  • Length: 18:41 minutes (17.1 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

Phụ Trách : Việt Phương , Lam Ngọc .