Chương Trình Phong Trào Hưng Ca , July-25-2010 .(phần 1) .

  • Length: 21:52 minutes (20.02 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

Phụ Trách : Việt Phương , Lam Ngọc .