Bình Luận

Bình luận : Nói Dối Duy Trì Bạo Lực

HƯỚNG DẪN TẢI APP NGHE ĐÀI TRÊN IPHONE HOẶC ENDROID PHONE QUA CHƯƠNG TRÌNH CỦA AUDIONOW:
*Iphone: Vào App Store, bấm "Search" Tìm chữ "AUDIONOW DIGITAL". Chọn tải Saigon Dallas Radio. Tải xong bấm vào biểu tượng Radio Saigon Dallas, là có thể nghe trực tiếp 24/24/.

Bình luận
Nói Dối Duy Trì Bạo Lực
Một trong những danh ngôn nói về Cộng Sản có câu của của Alexander Solzhenitsy thật chính xác “Bạo lực có thể che đậy bằng nói láo, và nói láo có thể duy trì bởi bạo lực”. Đó là

Bình luận : Còn Hơn Thời Thái Thú